Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Το πρόγραμμα του συνδυασμού "ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ" για τις εκλογές της ερασιτεχνικής.


Βασικοί Άξονες Δεσμεύσεων του Συνδυασμού
Άξονας 1. Διοικητική αναδιοργάνωση σωματείου
1.1 Διοίκηση και οργάνωση σωματείου (Management)
1.2 Εμπορική πολιτική και πολιτική χορηγιών (Marketing)
Άξονας 2. Γήπεδο
Άξονας 3. Πολιτική σωματείου για τα διακριτικά γνωρίσματα της ΑΕΚ, (Σήματα, Εμβλήματα, κλπ)
Άξονας 4. Αγωνιστικός Σχεδιασμός
Άξονας 5. Σχέσεις με την κοινωνία της ΑΕΚ (ΠΑΕ/ΚΑΕ, Μέλη, Φίλαθλοι-Αθλητική Βία)
5.1 Σχέσεις με ΠΑΕ/ΚΑΕ
5.2 Πολιτική για τα μέλη, σχέσεις με φιλάθλους και ζητήματα Βίας
Επιμέλεια-Σύνταξη: Γραφείο Τύπου Συνδυασμού

Αθήνα, Ιούνιος 2011
Επικοινωνία: mazigiatinaek@yahoo.grΆξονας 1. Διοικητική αναδιοργάνωση σωματείου

1.1 Διοίκηση και οργάνωση σωματείου (Management)

 •  Ενεργοποιούμε και αξιοποιούμε τυπικά και ουσιαστικά τους θεσμούς της Γ.Σ. και του Δ.Σ, μέσα από τακτικές συνεδριάσεις αυτών, σύμφωνα και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και χρονικούς περιορισμούς του καταστατικού, αλλά και με έκτακτες συνεδριάσεις σε περιπτώσεις σημαντικών και επειγόντων θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν το σωματείο. Συμπερασματικά λοιπόν οι περισσότερο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον το σωματείου, θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία από τα πλέον αρμόδια όργανα, ήτοι Γ.Σ, και Δ.Σ. Διενεργούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν την κάλυψη των υποχρεώσεων του σωματείου απέναντι στους αθλητές και στους υπαλλήλους του.
 • Αναπτύσσουμε διάφανη οργανωτική δομή, μέσω καταρτισμού ξεκάθαρου οργανογράμματος, μέσω του οποίου θα παρέχονται επίσημες εξουσιοδοτήσεις και καταμερισμός ευθυνών, αποκέντρωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για ζητήματα καθημερινής λειτουργίας του σωματείου, και καθορισμός σαφών χρονικών περιορισμών (deadlines) αναφορικά με την επίλυση ενός ζητήματος ή την παράδοση ενός έργου.
 • Αναπτύσσουμε ομάδες εργασίας-επιτροπές ανά θέμα, ζήτημα, πρόβλημα, π.χ (νομικό, γηπεδικό, οικονομικό, κλπ), πάντοτε όμως με κύριο μέλημά μας την αποδοχή, χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό και φραγμό της συμμετοχής όσων μελών επιθυμούν, αλλά και μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στο έργο της εκάστοτε ομάδας ή επιτροπής.
 • Προβαίνουμε σε σύσταση νομικής-οικονομικής επιτροπής ελέγχου και διαφάνειας του σωματείου (από ορκωτούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους).
 • Πιστοποιούμε το σωματείο, αναπτύσσοντας σύστημα διαπίστευσης ποιότητας διαδικασιών, και λειτουργίας, κατά ISO 9004:2000, έτσι ώστε να οριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες και διεργασίες που θα αφορούν την συνολική καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του σωματείου.
 • Τροποποιούμε και επικαιροποιούμε το καταστατικό του σωματείου, για τυχόν κενά και βελτιώσεις και επεξηγήσεις καταστάσεων. (π.χ αποδεσμεύουμε την εκλογοαπολογιστική συνέλευση από την εκλογική διαδικασία αρχαιρεσιών, καθορίζουμε με ποιο τρόπο ένα μέλος μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του από το σωματείο, κ.α.)
 • Προχωράμε στον καθορισμό εφαρμογής τετράμηνων (δηλ. τρεις ανά έτος χρήσης), τακτικών οικονομικών απολογισμών για το σωματείο, έτσι ώστε να έχουμε αυξημένο αίσθημα ελέγχου και προβλέψεων για τα οικονομικά του σωματείου. Αλλά επίσης και για να ενημερώνονται πληρέστερα τα μέλη μας.
 • Καθορίζουμε πρόγραμμα σταδιακής κάλυψης των οφειλών παρελθόντων ετών σε πρώην αθλητές, προπονητές, συνεργάτες, προμηθευτές, δείχνοντας έτσι τον στοιχειώδη σεβασμό σε όσους πρόσφεραν στο σωματείο μας.
 • Καθιερώνουμε ετήσια συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ερασιτεχνικής, με σκοπό μία ολοκληρωμένη ανασκόπηση όλων των ενεργειών του σωματείου.
1.2 Εμπορική πολιτική και πολιτική χορηγιών (Marketing) • Καθορίζουμε ξεκάθαρη εμπορική πολιτική αλλά και ξεκάθαρο εμπορικό πρόγραμμα χορηγιών για το σωματείο. (αναλυτικότερα στο πλήρες πρόγραμμα του συνδυασμού).
 • Αναπτύσσουμε σχέδιο ολοκληρωμένων ενεργειών δημοσιών σχέσεων ουσιαστικής σημασίας, που ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της τυπικής μας παρουσίας σε μία εκδήλωση. (αναλυτικότερα στο πλήρες πρόγραμμα του συνδυασμού).
 • Αξιοποιούμε τις διαδικτυακές κοινότητες, με σκοπό την αμφίδρομη επικοινωνία του σωματείου με τους φιλάθλους και τα μέλη της ΑΕΚ. (αναλυτικότερα στο πλήρες πρόγραμμα του συνδυασμού).
Άξονας 2. Γήπεδο

 • Επιθυμούμε την ανέγερση του γηπέδου μας στον ιερό χώρο της Ν. Φιλαδέλφειας, και για το λόγω αυτό ξεκαθαρίζουμε και εξαντλούμε άμεσα κάθε πιθανότητα, για το αν μπορεί να κατασκευαστεί γήπεδο εκεί, αλλά και με ποια χαρακτηριστικά και κριτήρια.
 • Εξετάζουμε αν σε νομικό, εμπορικό, χρηματοδοτικό, και αγωνιστικό επίπεδο, είναι εθικτό να κατασκευαστεί γήπεδο εκεί, πότε μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα, και πότε το γήπεδο θα είναι έτοιμο.
 • Δεσμευόμαστε για εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων χώρων για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σωματείου. Στο νέο γήπεδο της ομάδας, θα πρέπει η όποια μελέτη κατασκευής καταρτιστεί από την τεχνική εταιρεία και τους άλλους αρμόδιους φορείς, να προβλέπει ξεκάθαρα και ρητά, ότι θα υφίστανται στο νέο γήπεδο, όλοι οι απαιτούμενοι χώροι για την σωστή, επαγγελματική, και εν΄ γένει, πλήρωση στο 100% όλων των αγωνιστικών και οργανωτικών απαιτήσεων, όλων των ερασιτεχνικών τμημάτων της ΑΕΚ.
 • Πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες συναντήσεις και επαφές που αφορούν το γήπεδο μας, πάντα σε συνεννόηση με την ΠΑΕ. Δεν πρόκειται να επαναληφθούν εικόνες προηγούμενων εποχών, να συναντώνται με άλλους υπεύθυνους και φορείς οι εκπρόσωποι του σωματείου, και με άλλους υπεύθυνους και φορείς οι εκπρόσωποι της ΠΑΕ.
 • Αξιοποιούμε και ελέγχουμε κάθε προηγούμενο νόμο και τροπολογία υπέρ του γηπέδου, ως εκ' τούτου και του πιο πρόσφατου (N. 3207/2003 ΦΕΚ 302/Α/, 24.12.2003), όπου τροποποιούσε το (άρθρο 19 του Ν. 3044/2002).
 • Δεσμευόμαστε ότι σε κάθε περίπτωση το γήπεδο θα αποτελεί ρητά και ξεκάθαρα, ιδιοκτησία του σωματείο, και δεν πρόκειται να ανήκει σε οποιασδήποτε άλλη εταιρεία, μορφής Empire1924, Καραϊσκάκη Α.Ε, κλπ.
 • Επιθυμούμε το ομορφότερο γήπεδο στην Ελλάδα, με κριτήριο καταλληλότητας UEFA 4 αστέρων.
 • Προβλέπουμε το γήπεδο μας να αποτελεί ένα έργο φιλικό προς το περιβάλλον, και για το λόγο αυτό εξετάζουμε την δυνατότητα για Φωτοβολταϊκή στέγη, έτσι ώστε από την μία το γήπεδο να μπορεί να καταστεί ενεργειακά αυτόνομο, αλλά και από την άλλη να εξοικονομούμε έσοδα από παραχώρηση-πώληση ρεύματος στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
 • Συστήνουμε άμεσα ομάδας εργασίας-επιτροπής για το γήπεδο (από παλαίμαχους, μέλη του Δ.Σ, εφόρους των τμημάτων, αντιπροσωπεία μελών του σωματείου, και τεχνοκράτες), με σκοπό την διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών που αφορούν το γήπεδο. Τα μέλη της εν λόγω επιτροπής θα εκλεγούν, κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. του σωματείου με έγκριση τους από έκτακτη Γ.Σ.
 • Καθιστούμε ξεκάθαρο στην ΠΑΕ, ότι στο καινούργιο γήπεδο της ΑΕΚ θα πρέπει να προβλέπεται επαρκείς χώρος για την δημιουργία του Μουσείου της ΑΕΚ.
 • Εξετάζουμε την δυνατότητα για προσφορά χορηγίας ονόματος από μεγάλο πολυεθνικό οίκο του εξωτερικού στο νέο γήπεδο της ομάδας μας, έτσι ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων κατασκευής αυτού.
Άξονας 3. Πολιτική σωματείου για τα διακριτικά γνωρίσματα της ΑΕΚ, (Σήματα, Εμβλήματα, κλπ) • Απαιτούμε τον καθορισμό ξεκάθαρης σύμβασης συμφωνίας (μεταξύ ΠΑΕ και Ερασιτεχνικού Σωματείου), αορίστου διάρκειας, ξεκάθαρων όρων, ρητρών, περιορισμών, ωφελειών και όλων των άλλων προβλεπόμενων απαιτήσεων που ορίζονται νομικά για την ορθή μεταβίβαση δικαιόχρησης των σημάτων και των εμβλημάτων της ΑΕΚ, όπως ορίζει η κείμενη Νομοθεσία Εμπορικών Σημάτων, Αθλητικών Σωματείων και Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών. Η εν λόγω σύμβαση θα προβλέπεται να περάσει για ψήφιση (κατά πλειοψηφία) από το Δ.Σ. της ΠΑΕ, αλλά και από το Δ.Σ. του Σωματείου.
 • Κοινοποιούμε την ανωτέρω μνημονευόμενη σύμβαση, αμέσως με την υπογραφή αυτής, σε όλα τα μέλη του σωματείου μας. Αλλά και γενικά φέρνουμε κάθε σχέδιο, συμφωνία ή πρόγραμμα για έγκριση και απόφαση στο Δ.Σ του σωματείου.
 • Δεν παραχωρούμε σε καμιά περίπτωση με καθεστώς υποτέλειας τα δικαιώματα μας προς την ΠΑΕ, αντίθετα απαιτούμε κάθε είδους νόμιμο δικαίωμα, από εκκαθαρίσεις αγώνων, εισιτήρια διαρκείας, παραχώρηση δικαιοχρησίας όλων των σημάτων και των εμβλημάτων της ΑΕΚ, κλπ.
 • Δικαίωμα παραχώρησης δικαιόχρησης (Licensing, αλλά και Contract Manufacturing) των σημάτων και των εμβλημάτων της ΑΕΚ, από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ, σε τρίτη εταιρεία, θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής άδειας του σωματείου και με ξεκάθαρη πρόβλεψη για λήψη κατά περίπτωση, ποσοστού ή ποσού μέρους της συμφωνίας των δύο προαναφερομένων μερών, προς όφελος και του σωματείου.
Άξονας 4. Αγωνιστικός Σχεδιασμός


 • Εφαρμόζουμε κατανομή συγκεκριμένου προϋπολογισμού, αναλογικής και προσυμφωνημένης κάλυψης των εξόδων ανά αγωνιστικό τμήμα αφού φυσικά προηγηθούν, συναντήσεις, αναφορές, εισηγήσεις και απολογισμοί όλων των εφόρων όλων των τμημάτων του σωματείου.
 • Καθορίζουμε περιοδικές (π.χ. ανά 3 μήνες), συναντήσεις-ενημερώσεις εφόρων για διάφορα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν όλα τα αγωνιστικά τμήματα της ΑΕΚ.
 • Δεσμευόμαστε για παραμονή όλων των πετυχημένων εφόρων στο σωματείο. Το "ξήλωμα" ανθρώπων που έχουν προσφέρει σε καμιά περίπτωση δεν ευνοεί κανέναν, σε πρακτικό αλλά και σε ηθικό επίπεδο.
 • Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες όλων των αγωνιστικών τμημάτων, με ότι συνεπάγεται αυτό.
 • Διενεργούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανοικτά camp αθλητών, για όλες σχεδόν τις ηλικίες, για όλα τα τμήματα του σωματείου.
 • Δίνουμε έμφαση στον θεσμό του γενικού αρχηγού, ως συνδετικό κρίκο μεταξύ των εφόρων και του Δ.Σ.
 • Αναπτύσσουμε συνέργιες των ακαδημιών με άλλους μικρότερου βεληνεκούς και φήμης τοπικούς αθλητικούς συλλόγους.
Άξονας 5. Σχέσεις σωματείου με την κοινωνία της ΑΕΚ (ΠΑΕ/ΚΑΕ, Μέλη, Φίλαθλοι- Αθλητική Βία)
5.1 Σχέσεις με ΠΑΕ/ΚΑΕ


 • Είμαστε "υποχρεωμένοι" απέναντι στο κόσμο της ΑΕΚ, να έχουμε άριστη συνεργασία με την ΠΑΕ και την ΚΑΕ σε κάθε επίπεδο και τομέα. (Προστατεύοντας βέβαια πάντοτε παράλληλα τα συμφέροντα του σωματείου "έναντι" αυτών).
 • Αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε πολύ ξεκάθαρα, ότι καλώς ή κακώς, ένας από τους κυριότερους μετόχους της ΠΑΕ είναι το σωματείο, αλλά και ότι η ΠΑΕ αποτελεί κύριο χρηματοδότη του σωματείου μας.
 • Συμμετέχουμε ενεργά δια μέσου των εκπροσώπων μας στις Γ.Σ. και στα Δ.Σ. της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, όπου η παρουσία μας θα συνοδεύεται πάντα με κατάθεση γραπτών προτάσεων, εισηγήσεων και ερωτημάτων για ότι απασχολεί το σωματείο και τα μέλη μας.
 • Ζητάμε από την εταιρεία "Supporters Club Α.Ε", να καθοριστεί ένα ποσοστό (π.χ 3%), όπου από το σύνολο των εσόδων που θα συγκεντρωθούν από την διαδικασία του Project "ΣυμΜέτοχος στην ΑΕΚ", ένα χρηματικό ποσό να χορηγηθεί ως ενίσχυση προς το σωματείο μας.
 • Προτείνουμε άμεσα στην ΠΑΕ, την διενέργεια φιλικού αγώνα στα πλαίσια προετοιμασίας της ποδοσφαιρικής ομάδας, όπου τα έσοδα από τον εν λόγω αγώνα θα διατεθούν στο σωματείο.
5.2 Πολιτική για τα μέλη, σχέσεις με φιλάθλους και ζητήματα Βίας


 • Μετατρέπουμε τη καμπάνια "Δώσε Δύναμη στην ΑΕΚ", από SMS ενίσχυσης σε τηλεφωνική κλήση ενίσχυσης, όπου είναι πιο εύκολο ως διαδικασία και για τους μη κατέχοντες την γνώση της τεχνολογίας των κινητών τηλεφώνων.
 • Έχουμε αναπτύξει ξεκάθαρη πολιτική προνομίων και marketing για τα μέλη μας, και για τα δυνητικά αλλά και για τα ενεργά. (αναλυτικότερα στο πλήρες πρόγραμμα του συνδυασμού).
 • Εγκαθιστούμε σύστημα on-line εξόφλησης συνδρομής των μελών μας.
 • Αναπτύσσουμε ηλεκτρονικό μητρώο μελών.
 • Παρέχουμε σε όλα τα μέλη μας περιοδική (π.χ. ανά 4μηνο) αποστολή ενημερωτικού newsletter, οικονομικών εκθέσεων (εγκεκριμένων από την νομική-οικονομική επιτροπή ελέγχου και διαφάνειας του σωματείου), σχετικά με την πορεία των οικονομικών στοιχείων του σωματείου.
 • Συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε είδους εκδήλωση με θέμα τον πολιτισμό, την ιστορική μνήμη αλλά και την καταπολέμηση της αθλητικής βίας.
 • Επιθυμούμε παντού και πάντα την ελεύθερη είσοδο σε όλους τους συνανθρώπους μας με ειδικές ικανότητες, και για το λόγο αυτό τους προσφέρουμε δωρεάν εισιτήριο-κάρτα διαρκείας για όλα τα αγωνιστικά τμήματα του σωματείου.
 • Καθιστούμε υποχρεωτική την επίδειξη της κάρτας μέλους ή της αστυνομικής ταυτότητας για την είσοδο ενός φιλάθλου, σε αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων ή σε αγώνες ντέρμπυ.
 • Διαγράφουμε άμεσα (και μάλιστα χωρίς δυνατότητα επανεγγραφής εις το διηνεκές), οποιοδήποτε μέλος του σωματείου μας, προβεί ή συμμετάσχει σε κάθε είδους επεισόδια ή εκδήλωση βίας ή σε οποιαδήποτε άλλου είδους ενέργεια που προσβάλει το κύρος, την αξία και τον πολιτισμό της ΑΕΚ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Εισαγγελείς στα αυθαίρετα της Ανατ. Αττικής

14/02/1999
«Ζούγκλα» θυμίζει η κατάσταση στην Ανατολική Αττική. Οικονομικοί παράγοντες της περιοχής διαπλέκονται με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμφέροντα συγκρούονται, καταγγελίες για σκάνδαλα έρχονται τακτικά στο φως της δημοσιότητας, εισαγγελικές έρευνες καταλήγουν σε διώξεις και άλλες βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Το δύσκολο έργο της διαλεύκανσης των καταγγελιών έχουν αναλάβει οι εισαγγελείς, ήδη ένας νομάρχης κινδυνεύει να καθήσει στο σκαμνί, το κουβάρι των συμφερόντων όμως είναι τόσο μπλεγμένο που για να ξετυλιχθεί και να αποδοθούν ευθύνες πρέπει να ασχοληθεί με αυτό ένας... Σέρλοκ Χολμς. Πριν από λίγο καιρό ο εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Ηλίας Κολιούσης άσκησε δίωξη κατά του νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Δημ. Φράγκου για κατ' εξακολούθηση παράβαση καθήκοντος, ενώ ερευνώνται και τυχόν ποινικές ευθύνες νομαρχιακών συμβούλων. Αιτία; Οι παράνομες συνδέσεις αυθαίρετων κτισμάτων με τα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ΕΥΔΑΠ.

Από την εισαγγελική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στ…

Οι 27 σλαβομακεδόνες στελέχη του ΚΚΕ που αποφυλακίστηκαν τον Ιούνιο του 1941 από τις φυλακές της Ακροναυπλίας.

Όλα σχεδόν τα στελέχη που αποφυλακίστηκαν είχαν καταγωγή από την Μακεδονία και  ήταν κυρίως Σλαβομακεδόνες που είχαν υποστεί διώξεις και βασανιστήρια από το καθεστώς Μανιαδάκη. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην απελευθέρωση τους έπαιξε ο Νεδέλκος Παπανεδέλκος του οποίου η σύζυγος ήταν Γερμανίδα και μεσολάβησε στους Γερμανούς για την απελευθέρωσή τους. Ο Παπανεδέλκος πήγε στη Βουλγαρική πρεσβεία και έδωσε κατάλογο με τα ονόματα των Σλαβομακεδόνων που ήταν στη φυλακή. Πράγματι με την μεσολάβηση της Βουλγαρικής Πρεσβείας στην Αθήνα δόθηκε εντολή από τους Γερμανούς για την απελευθέρωσή τους. Ωστόσο, οι ελληνικές δωσίλογες αρχές αντέδρασαν και ενημέρωσαν τους Γερμανούς, ότι δεν πρόκειται για Βούλγαρους, αλλά για επικίνδυνους κομμουνιστές, που μόλις αποφυλακισθούν θα πάρουν όπλα εναντίον των Γερμανών. Όντως οι Γερμανοί ανακάλεσαν τη διαταγή απόλυσης τους, μόνο που ήταν πλέον αργά. Έτσι απελευθερώθηκαν οι:
1.Ανδρέας Τσίπας, αναπληρωματικό μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, μετέπειτα Γραμματέας
2.Ανδρέας Τζίμας ή Σ…

Κι όμως, ό,τι ζητούσαμε το πήραμε…

Ήταν, χωρίς αμφιβολία, ιστορικές οι στιγμές προχθές την Κυριακή στις Πρέσπες
–Ζητούσαμε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την ισχύ της έναντι όλων, και προκειμένου για το εσωτερικό της πΓΔΜ. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την εξαφάνιση κάθε ίχνους, κάθε «υπαινιγμού» αλυτρωτισμού. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την –και- συνταγματική αναθεώρηση των ως άνω από την βόρεια γείτονα. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την ρητή εκ μέρους της παραδοχή ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την αναγνώριση της σλαβικής καταγωγής και της αντίστοιχης ιστορικής παράδοσης του λαού της. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε διαβεβαίωση περί του απαραβίαστου των συνόρων. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε παραδοχή της ανυπαρξίας μειονοτικού ζητήματος εντός των ελληνικών ορίων, που να έχει σχέση με την πΓΔΜ. Το πήραμε…
–Ζητούσαμε την κατοχύρωση του δικαιώματός μας για επικύρωση της συμφωνίας, αφού εξασφαλιστούν (και ολοκληρωθούν) οι δεσμεύσεις των…